Mickael

Mickael

Der er både håndværk og musik i min baggrund.

Mine hænder har hele tiden været i fokus.

Nu ser jeg KST som muligheden for at bruge mine hænder virksomt og med en ro der er helt i overensstemmelse med mit væsen.

Jeg er fascineret af hvor forskellige og sammensatte vi mennesker er. Via fortsat undren over livet har jeg fået blik for at gode møder mellem mennesker er livets salt. At dele nærvær er en mulighed for at næres på helt basalt niveau.

Jeg har haft en fod inde i mange forskellige slags virksomheder og vil derved have baggrund for at følge beskrivelsen af jobrelaterede problematikker for mine klienter.

Jeg er freelancesnedker når jeg ikke har klienter.

Jeg har arbejdet i børnehave/SFO i en del år og senere friskoler i Thy, har taget det første år af læreruddannelsen og fandt at det passer ikke til mig. Senere har jeg har været på bosteder med hhv. udviklingshæmmede og demens.

Min mangesidede baggrund ser jeg som en ressource da jeg derved har indsigt i en bred vifte af situationer.

Det giver mig mulighed for stor indlevelse i mine klienters arbejdsliv og om det muligvis er årsag til helbredsproblemer.

Jeg har gennemgået psykoterapiuddannelse med træning i klient/terapeut ca. en gang om måneden.