Telefon: 20 33 00 08
Skjoldsbjergvej 23, Skjørring, 8464 Galten